pondělí 17. října 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v listopadu 2016úterý 1. listopadu od 18:00
Koncert ŘÍČANSKÉHO  KOMORNÍHO ORCHESTRU

 
neděle 6. listopadu od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
"Dušičková bohoslužba" k uctění památky našich zesnulých  
 (Církev československá husitská)


neděle 6. listopadu od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


sobota 12. listopadu od 8:30 do 11:30
Bazar oblečení 
oblečení pro všechny věkové kategorie 
z darů místních občanů za vlídné ceny
( fotografie z bazaru zdeneděle 13. listopadu od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 20. listopadu od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická


neděle 27. listopadu od 14:00
Koncert - Lenka Mašindová a Petr Mareček 
neděle 27. listopadu od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


pátek 9. prosince od 18:00
Adventní koncert MUSICA RUSTICA 
 

úterý 20. prosince od 17:00
Koncert žáků 2. tříd ZŠ Mnichovice„Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. “  ( Izajáš 53, 4-6 )
 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------neděle 2. října 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v říjnu 2016
neděle 2. října od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
Slavnostního zakončení Výstavy kreseb Pavla Bosmana 
 (Církev československá husitská)

neděle 2. října od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

neděle 9. října od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 16. října od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická)
 
neděle 23. října od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 30. října od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská) 

Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ! “  ( 2. Samuelova 22,3)
 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

pondělí 29. srpna 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v září 2016

pátek 2. září od 18:00
Vernisáž výstavy kreseb Pavla Bosmana  
s účastí autora, kreslený humor 
Výstavu můžete zhlédnout v časech setkání 
v Husově sboru, v úředních hodinách či po 
domluvě do 1.10.2016 
( fotografie z vernisáže zde )

sobota 3. září od 17:00
Setkání u táboráku v zahradě Husova sboru 
( fotografie z této akce zde )  

neděle 4. září od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
(Církev československá husitská)

neděle 4. září od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem, příležitost k modlitbě a ztišení 
s písněmi ekumenického výběru 

sobota 10. září od 9:00 do 12:00
Podzimní bazar oblečení 
oblečení pro všechny věkové kategorie 
z darů místních občanů za vlídné ceny  

neděle 11. září od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 18. září od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická)
 
neděle 25. září od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

úterý 27. září od 17:00
Slavnostní Bohoslužba na památku vzniku samostatného Československého státu 
pořádáná ve spolupráci s městem Mnichovice. Bohoslužbu za účasti duchovních církví Římskokatolické a Českobratrské evangelické bude sloužit pražský biskup CČSH Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D.
V rámci slavnosti zazní výběr z Biblických písní od A. Dvořáka v provedení solisty Jana Ericssona – zpěv, kterého bude doprovázet smyčcové kvarteto ve složení J. a D. Vlachovi, M. Klinecká a M. Ericsson. Dále vystoupí Dětský pěvecký sbor ZŠ T. G. Masaryka.
(Církev československá husitská)

„Jestliže pak budeme vyznávat hříchy své, věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti. “ 

( 1. Janova 1,9----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------
pondělí 1. srpna 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v srpnu 2016neděle 7. srpna od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
(Církev československá husitská)


neděle 7. srpna od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


neděle 14. srpna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 21. srpna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 28. srpna od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická
„Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“ 
( Římanům 8, 15-16) ----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

pátek 1. července 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červenci 2016neděle 3. července od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
(Církev československá husitská)


neděle 3. července od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


středa 6. července od 18:30 
Setkání u ohně v zahradě mnichovického Husova sboru 


neděle 10. července od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým 
a Jiřím Sedlákem 
 (Českobratrská církev evangelická)

neděle 17. červenc
Bohoslužba v Husově sboru se z důvodů dovolené nekoná 


neděle 24. července od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 31. července od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)„Jděte do celého světa a zvěstujte evangelium všemu stvoření.“  (Mar.16,15) 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------
pátek 3. června 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červnu 2016

neděle 5. června od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
(Církev československá husitská)

neděle 5. června od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

pátek 10. června od 18:00 do 22:00
Noc kostelů  

neděle 12. června od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

pátek 17. června od 19:00
Setkání Taizé
modlitby, písně a rozjímání v duchu 
ekumenické komunity ve francouzském Taizé

neděle 19. června od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická)
 
neděle 26. června od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)"Láska je trpělivá, láska je laskavá a nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá a  nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy a  není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá a všechno vydrží." (1 Kor. 13, 4-7)

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------