úterý 3. října 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v říjnu 2017


neděle 1. října od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

neděle 8. října od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 15. října od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem


neděle 15. října od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

neděle 22. října od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 29. října od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)Připravujeme:

Vánoční koncert skupiny OBOROH 
v Husově sboru v Mnichovicích 30.12.2017


www.oboroh.cz

----------------------------------------------------------------------------------------
Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako Bůh v Kristu odpustil nám.“ 
 ( Ef 4,31-32 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


sobota 2. září 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v září 2017


neděle 3. září od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

neděle 10. září od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 17. září od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
neděle 24. září od 10:00
Bohoslužba se z důvodu dovolené faráře nekoná! 
(Církev československá husitská)

neděle 24. září od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

úterý 26. září od 18:30
Vernisáž výstavy autora Gabriela Pavlíka s názvem „Milostné a jiné“  
s hudebním doprovodem a živým slovem Františka Kreuzmanna.


MILOSTNé a jiné -Tomáš Pavlík / Gabriel Pavlík

----------------------------------------------------------------------------------------
Jestliže pak budeme vyznávat hříchy své, věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.“ 
 ( 1. Janova 1,9 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------čtvrtek 3. srpna 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v srpnu 2017


neděle 6. srpna od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

neděle 13. srpna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 20. srpna od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
neděle 27. srpna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 27. srpna od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“ 
 ( Žalm 121 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


čtvrtek 29. června 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červenci 2017


neděle 2. července od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

čtvrtek 6. července od 18:00 
Setkání u ohně v zahradě mnichovického Husova sboru

neděle 9. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 16. července od 10:00
Bohoslužba se z důvodu dovolené faráře nekoná! 
(Církev československá husitská)

neděle 23. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 30. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 30. července od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

„Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!“ 
 (Žalm 100) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


pondělí 29. května 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červnu 2017


neděle 4. června od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

neděle 4. června od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

pátek 9. června od 17:30
NOC KOSTELŮ - Koncert Říčanského komorního orchestru 
(Církev československá husitská

neděle 11. června od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

čtvrtek 15. června od 16:00
Koncert ZŠ Mnichovice

neděle 18. června od 14:00
Klavírní koncert, klavírní přehrávky 
pod vedením paní profesorky Marty Marečkové

neděle 18. června od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
neděle 25. června od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 25. června od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru Hle, beránek Boží, který snímá chříchy světa.“ 
 (Jan 1, 29) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 27. dubna 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v květnu 2017


čtvrtek 4. května od 17:00
Slavnostní bohoslužba s ekumenickou účastí k ukončení 2. světové války 
pořádaná společně s  městem Mnichovice. Sloužit bude pražský biskup CČSH 
Doc.ThDr. David Tonzar,Th. D. 
(Církev československá husitská)


neděle 7. května od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany
 (Církev československá husitská


neděle 7. května od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru


neděle 14. května od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
neděle 21. května od 17:00
Ekumenická bohoslužba
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem


sobota 27. května od 10:00
Společná bohoslužba s náboženskou obcí 
Vinohrady v Husově sboru v Mnichovicích 
(Církev československá husitská Vinohrady)


neděle 28. května od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 

„Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše  a skrze něho děkujte Bohu Otci“  (Koloským 3,17 )
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------