čtvrtek 9. března 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v březnu 2017


popeleční středa 1. března od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 

neděle 5. března od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem
 (Církev československá husitská)

neděle 5. března od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

neděle 12. března od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 

neděle 19. března od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem

neděle 26. března od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 

 

Z oblaku se ozval hlas: Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“  (Marek 9,7)
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


pátek 3. února 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v únoru 2017
neděle 5. února od 17:00
Bohoslužba se z důvodu dovolené faráře nekoná! 

neděle 12. února od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 


neděle 19. února od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem


neděle 26. února od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 


 


Z oblaku se ozval hlas: Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“  ( Marek 9,7 )
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


středa 28. prosince 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v lednu 2017


 
neděle 1. ledna Nový rok od 17:00 
Koledy v podání zpěváků z Mnichovic a okolí 
pod vedením Josefa Zíchy, přijďte si do 
Husova sboru zazpívat či se zaposlouchat


neděle 8. ledna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 


neděle 15. ledna od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem


neděle 22. ledna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 


neděle 29. ledna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem  

Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“  ( 1.Tesalonickým 5,23 )
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


pondělí 5. prosince 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v prosinci 2016neděle 4. prosince od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem
 (Církev československá husitská)

neděle 4. prosince od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

pátek 9. prosince od 18:00
Adventní koncert MUSICA RUSTICA 


neděle 11. prosince od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 18. prosince od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická

úterý 20. prosince od 17:00
Koncert žáků 2. tříd ZŠ Mnichovice  


sobota 24. prosince  od 22:00
Půlnoční bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
v kapli sv. Anny ve Strančicích 
(Církev československá husitská


neděle 25. prosince od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


 

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé“  ( Marek 10,45 )
 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

pondělí 17. října 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v listopadu 2016úterý 1. listopadu od 18:00
Koncert ŘÍČANSKÉHO  KOMORNÍHO ORCHESTRU

 
neděle 6. listopadu od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
"Dušičková bohoslužba" k uctění památky našich zesnulých  
 (Církev československá husitská)


neděle 6. listopadu od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


sobota 12. listopadu od 8:30 do 11:30
Bazar oblečení 
oblečení pro všechny věkové kategorie 
z darů místních občanů za vlídné ceny
( fotografie z bazaru zdeneděle 13. listopadu od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 20. listopadu od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická


neděle 27. listopadu od 14:00
Koncert - Lenka Mašindová a Petr Mareček 
neděle 27. listopadu od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


pátek 9. prosince od 18:00
Adventní koncert MUSICA RUSTICA 
 

úterý 20. prosince od 17:00
Koncert žáků 2. tříd ZŠ Mnichovice„Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. “  ( Izajáš 53, 4-6 )
 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------neděle 2. října 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v říjnu 2016
neděle 2. října od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
Slavnostního zakončení Výstavy kreseb Pavla Bosmana 
 (Církev československá husitská)

neděle 2. října od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

neděle 9. října od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 16. října od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická)
 
neděle 23. října od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 30. října od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská) 

Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ! “  ( 2. Samuelova 22,3)
 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------