pátek 2. února 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v únoru 2018


neděle 4. února od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)


neděle 11. února od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem

neděle 18. února od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 25. února od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)Oznámení o uzavření kolumbária

Vážení návštěvníci kolumbária oznamujeme Vám, že od 1.2.2018 do 15.3.2018 bude kolumbárium zavřeno z důvodu opravy a stěhování do přízemí kostela. 

Při stěhování budou schránky, u kterých není zaplaceno nájemné déle než dva roky, přemístěny do depozitáře. 

Info: 608243766 - Jiří SedlákZ oblaku se ozval hlas: Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ 
 ( Marek 9,7  ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------neděle 7. ledna 2018

Oznámení o uzavření kolumbária


Vážení návštěvníci kolumbária oznamujeme Vám, že od 1.2.2018 do 15.3.2018 bude kolumbárium zavřeno z důvodu opravy a stěhování do přízemí kostela. 

 

Při stěhování budou schránky, u kterých není zaplaceno nájemné déle než dva roky, přemístěny do depozitáře. 

 

Info: 608243766 - Jiří SedlákZastavení sběru oděvů a dalšího použitého zboží od 1.2.2018


Zastavujeme sběr oděvů a textilií, bot, knih i dalšího použitého zboží. 

 

V provozu Náboženské obce nemáme kapacitu na zpracování a odvoz. Toto rozhodnutí si vynucuje fakt, že vedle užitečných darů si znašeho kostela stále více občanů dělá smetiště, na kterém se zbavuje naprosto nepotřebného odpadu všeho druhu.  

 

Prosíme občany Mnichovic a okolí, aby nadále využívali služeb sběrných kontejnerů na textil i služeb sběrného dvora města Mnichovice. 

 

Děkujeme za Pochopení.

Jiří Sedlák  

 

středa 3. ledna 2018

Poděkování


Vánoční benefiční koncert skupiny OBOROH dopadl nad naše očekávání. Všem kteří přišli a podpořili nás svou účastí moc děkujeme. Na koncert přišlo téměř 120 lidí. Pro Hospic v Čerčanech se podařilo vybrat 12 388 Kč. Dárcům moc děkujeme za štědrost. V neposlední řadě chceme poděkovat všem spolupořadatelům a pomocníkům bez nichž by koncert nebylo možné připravit.


 (Fotografie z koncertu najdete níže)
Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v lednu 2018pondělí 1. ledna od 17:00 
Vánoční koledy pod vedením Josefa Zíchy zazpívají zpěváci z Mnichovic a okolí 


Ve dnech od 2. ledna do 21. ledna se bohoslužby nekonají 
 z důvodu dovolené faráře


neděle 28. ledna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem Spravedlivého i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl “ 
 ( Kazatel 3,17  ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

pátek 1. prosince 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v prosinci 2017neděle 3. prosince od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)


neděle 10. prosince od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem

Po bohoslužbách od 18 hod. bude následovat předvánoční úklid kostela, 
předem děkujeme dobrovolníkům za pomoc. 

Chvály s Petrem Wagnerem tentokrát začnou od 19 hod.


čtvrtek 14. prosince od 17:00 
Vánoční koncert žáků třetích tříd ZŠ Mnichovice neděle 24. prosince od 22:00
"Půlnoční" bohoslužba s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


sobota 30. prosince od 18:00
Vánoční benefiční koncert skupiny OBOROH
pro čerčanský Hospic Dobrého Pastýře 
http://www.kudyznudy.cz/getmedia/d17f4121-5ff0-411f-9b93-f7c8d5674ae6/kudyznudy-RGB.jpg.aspx

www.oboroh.cz

Ukázka ze společného koncertu skupiny Oboroh s Filharmonií Hradec Králové

Oboroh - AdventFotografie z Vánočního koncertu skupiny OBOROH
(Husův sbor Mnichovice, 30.12.2017) 


----------------------------------------------------------------------------------------
Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe..“ 
 ( Izaiáš 53,11 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, zmocněnec diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------pátek 3. listopadu 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v listopadu 2017


neděle 5. listopadu od 14:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem, „Dušičky“
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

neděle 12. listopadu od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 19. listopadu od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem

neděle 19. listopadu od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

čtvrtek 23. listopadu od 17:00 do 19:00
Pásmo modliteb a chval  

neděle 26. listopadu od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


Připravujeme:

Vánoční koncert skupiny OBOROH 
v Husově sboru v Mnichovicích 30.12.2017 od 18 hodin 


www.oboroh.cz

----------------------------------------------------------------------------------------
Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha má štědrou odměnu.“ 
 ( Kazatel 4,9 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------