čtvrtek 3. srpna 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v srpnu 2017


neděle 6. srpna od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

neděle 13. srpna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 20. srpna od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
neděle 27. srpna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 27. srpna od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“ 
 ( Žalm 121 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


čtvrtek 29. června 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červenci 2017


neděle 2. července od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

čtvrtek 6. července od 18:00 
Setkání u ohně v zahradě mnichovického Husova sboru

neděle 9. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 16. července od 10:00
Bohoslužba se z důvodu dovolené faráře nekoná! 
(Církev československá husitská)

neděle 23. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 30. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 30. července od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

„Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!“ 
 (Žalm 100) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


pondělí 29. května 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červnu 2017


neděle 4. června od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

neděle 4. června od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

pátek 9. června od 17:30
NOC KOSTELŮ - Koncert Říčanského komorního orchestru 
(Církev československá husitská

neděle 11. června od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

čtvrtek 15. června od 16:00
Koncert ZŠ Mnichovice

neděle 18. června od 14:00
Klavírní koncert, klavírní přehrávky 
pod vedením paní profesorky Marty Marečkové

neděle 18. června od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
neděle 25. června od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 25. června od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru Hle, beránek Boží, který snímá chříchy světa.“ 
 (Jan 1, 29) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 27. dubna 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v květnu 2017


čtvrtek 4. května od 17:00
Slavnostní bohoslužba s ekumenickou účastí k ukončení 2. světové války 
pořádaná společně s  městem Mnichovice. Sloužit bude pražský biskup CČSH 
Doc.ThDr. David Tonzar,Th. D. 
(Církev československá husitská)


neděle 7. května od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany
 (Církev československá husitská


neděle 7. května od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru


neděle 14. května od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
neděle 21. května od 17:00
Ekumenická bohoslužba
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem


sobota 27. května od 10:00
Společná bohoslužba s náboženskou obcí 
Vinohrady v Husově sboru v Mnichovicích 
(Církev československá husitská Vinohrady)


neděle 28. května od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 

„Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše  a skrze něho děkujte Bohu Otci“  (Koloským 3,17 )
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

neděle 2. dubna 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v dubnu 2017neděle 2. dubna od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem
 (Církev československá husitská)

neděle 2. dubna od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

neděle 9. dubna od 14:00
Klavírní koncert, klavírní přehrávky, 
výstava obrazů dětského kroužku v Husově sboru

neděle 9. dubna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem  - Květná neděle
(Církev československá husitská)

pátek 14. dubna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem  - Velký pátek
(Církev československá husitská

neděle 16. dubna od 17:00
Ekumenická bohoslužba - Vzkříšení Páně
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem

neděle 23. dubna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 30. dubna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 

Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.“  (Matouš 7,8)
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 9. března 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v březnu 2017


popeleční středa 1. března od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 

neděle 5. března od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem
 (Církev československá husitská)

neděle 5. března od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

neděle 12. března od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 

neděle 19. března od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem

neděle 26. března od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 

 

Z oblaku se ozval hlas: Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“  (Marek 9,7)
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------