pátek 1. prosince 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v prosinci 2017neděle 3. prosince od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)


neděle 10. prosince od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem

Po bohoslužbách od 18 hod. bude následovat předvánoční úklid kostela, 
předem děkujeme dobrovolníkům za pomoc. 

Chvály s Petrem Wagnerem tentokrát začnou od 19 hod.


čtvrtek 14. prosince od 17:00 
Vánoční koncert žáků třetích tříd ZŠ Mnichovice 


neděle 17. prosince od 10:00
Bohoslužba se z důvodu dovolené faráře nekoná! 
(Církev československá husitská)


neděle 24. prosince od 22:00
"Půlnoční" bohoslužba s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


sobota 30. prosince od 18:00
Vánoční benefiční koncert skupiny OBOROH
pro čerčanský Hospic Dobrého Pastýře 
http://www.kudyznudy.cz/getmedia/d17f4121-5ff0-411f-9b93-f7c8d5674ae6/kudyznudy-RGB.jpg.aspx

www.oboroh.cz

Ukázka ze společného koncertu skupiny Oboroh s Filharmonií Hradec Králové

Oboroh - Adventpondělí 1. ledna od 17:00
Vánoční koledy pod vedením Josefa Zíchy
zazpívají zpěváci z Mnichovic a okolí  


----------------------------------------------------------------------------------------
Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe..“ 
 ( Izaiáš 53,11 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, zmocněnec diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------pátek 3. listopadu 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v listopadu 2017


neděle 5. listopadu od 14:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem, „Dušičky“
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

neděle 12. listopadu od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 19. listopadu od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem

neděle 19. listopadu od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

čtvrtek 23. listopadu od 17:00 do 19:00
Pásmo modliteb a chval  

neděle 26. listopadu od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


Připravujeme:

Vánoční koncert skupiny OBOROH 
v Husově sboru v Mnichovicích 30.12.2017 od 18 hodin 


www.oboroh.cz

----------------------------------------------------------------------------------------
Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha má štědrou odměnu.“ 
 ( Kazatel 4,9 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------úterý 3. října 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v říjnu 2017


neděle 1. října od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

neděle 8. října od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 15. října od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem


neděle 15. října od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

neděle 22. října od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 29. října od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)Připravujeme:

Vánoční koncert skupiny OBOROH 
v Husově sboru v Mnichovicích 30.12.2017


www.oboroh.cz

----------------------------------------------------------------------------------------
Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako Bůh v Kristu odpustil nám.“ 
 ( Ef 4,31-32 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


sobota 2. září 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v září 2017


neděle 3. září od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

neděle 10. září od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 17. září od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
neděle 24. září od 10:00
Bohoslužba se z důvodu dovolené faráře nekoná! 
(Církev československá husitská)

neděle 24. září od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

úterý 26. září od 18:30
Vernisáž výstavy autora Gabriela Pavlíka s názvem „Milostné a jiné“  
s hudebním doprovodem a živým slovem Františka Kreuzmanna.


MILOSTNé a jiné -Tomáš Pavlík / Gabriel Pavlík

----------------------------------------------------------------------------------------
Jestliže pak budeme vyznávat hříchy své, věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.“ 
 ( 1. Janova 1,9 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------čtvrtek 3. srpna 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v srpnu 2017


neděle 6. srpna od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

neděle 13. srpna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 20. srpna od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
neděle 27. srpna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 27. srpna od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“ 
 ( Žalm 121 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


čtvrtek 29. června 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červenci 2017


neděle 2. července od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

čtvrtek 6. července od 18:00 
Setkání u ohně v zahradě mnichovického Husova sboru

neděle 9. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 16. července od 10:00
Bohoslužba se z důvodu dovolené faráře nekoná! 
(Církev československá husitská)

neděle 23. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 30. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 30. července od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

„Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!“ 
 (Žalm 100) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------