pondělí 1. srpna 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v srpnu 2016neděle 7. srpna od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
(Církev československá husitská)


neděle 7. srpna od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


neděle 14. srpna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 21. srpna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 28. srpna od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelickásobota 3. září od 17:00
Setkání u táboráku v zahradě Husova sboru„Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“ 
( Římanům 8, 15-16) ----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

pátek 1. července 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červenci 2016neděle 3. července od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
(Církev československá husitská)


neděle 3. července od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


středa 6. července od 18:30 
Setkání u ohně v zahradě mnichovického Husova sboru 


neděle 10. července od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým 
a Jiřím Sedlákem 
 (Českobratrská církev evangelická)

neděle 17. červenc
Bohoslužba v Husově sboru se z důvodů dovolené nekoná 


neděle 24. července od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 31. července od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)„Jděte do celého světa a zvěstujte evangelium všemu stvoření.“  (Mar.16,15) 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------
pátek 3. června 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červnu 2016

neděle 5. června od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
(Církev československá husitská)

neděle 5. června od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

pátek 10. června od 18:00 do 22:00
Noc kostelů  

neděle 12. června od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

pátek 17. června od 19:00
Setkání Taizé
modlitby, písně a rozjímání v duchu 
ekumenické komunity ve francouzském Taizé

neděle 19. června od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická)
 
neděle 26. června od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)"Láska je trpělivá, láska je laskavá a nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá a  nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy a  není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá a všechno vydrží." (1 Kor. 13, 4-7)

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------
sobota 30. dubna 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v květnu 2016

neděle 1. května od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
(Církev československá husitská)

neděle 1. května od 18:30 
Večerní program modliteb a chval 
s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

neděle 8. května od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

úterý 10. května od 17:00
Slavnostní Bohoslužba u příležitosti ukončení války - Thdr. David Tonzar,  
biskup přažské diecéze CČSH připravená ve spolupráci s městem Mnichovice 
(Církev československá husitská)

neděle 15. května od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická)

pátek 20. května od 19:00
Setkání Taizé
modlitby, písně a rozjímání v duchu 
ekumenické komunity ve francouzském Taizé


 neděle 22. května od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 29. května od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

úterý 31. května od 18:00
koncert Říčanského komorního orchestru, který provede skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho,  R. Wagnera, E. Griega; organizovaný za spolupráce města Mnichovice 

 


"Jsem ukřižován s Kristem; žiji tedy již ne já, ale žije ve mně Kristus."    (Ga 2,20)----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

neděle 27. března 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v dubnu 2016


 
neděle 3. dubna od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým, Jiřím Sedlákem a Petrem Wagnerem 
(Českobratrská církev evangelická

neděle 3. dubna od 18:30 
Večerní program modliteb a chval 
s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

neděle 10. dubna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

pátek 15. dubna od 19:00
Setkání Taizé
modlitby, písně a rozjímání v duchu 
ekumenické komunity ve francouzském Taizé


neděle 17. dubna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 
 neděle 24. dubna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


Ten, kdo bydlí v úkrytu Nejvyššího, spočívá ve stínu Všemohoucího.  
Říkám o Hospodinu: Je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh – v něho doufám. 
On tě uchrání před osidlem ptáčníkovým, před morovou zkázou.
Pod svými perutěmi tě bude chránit, pod jeho křídly máš útočiště, jeho pravda je pavézou i štítem. 
(Žalm 91, 1-5)----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


úterý 1. března 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v březnu 2016neděle 6. března od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
(Církev československá husitská)


neděle 6. března od 18:30 
Večerní program modliteb a chval 
s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


neděle 13. března od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)pátek 18. března od 19:00
Setkání Taizé
modlitby, písně a rozjímání v duchu 
ekumenické komunity ve francouzském Taizéneděle 20. března od 17:00
Velikonoční pobožnost  s Jiřím Sedlákem 
v kapli sv. Anny ve Strančicích 
(Církev československá husitská)neděle 27. března od 17:00
Velikonoční pobožnost  s Jiřím Sedlákem 
v Husově sboru v Mnichovicích  
(Církev československá husitská)


neděle 3. dubna od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická"Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako Bůh v Kristu odpustil nám."  
(Ef 4,31-32)----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

Fotografie z večera modliteb a chval s Mirkem Hoblíkem (KS Praha) - 28.2.2016