pondělí 17. října 2016

Koncert Říčanského Komorního Orchestru


 1. listopadu od 18:00 

 Město Mnichovice a Československá církev husitská si Vás dovolují pozvat na

KONCERT ŘÍČANSKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU
 
ORCHESTR ZAHRAJE PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU.

Na programu budou skladby 
BEDŘICHA SMETANY, ANTONÍNA DVOŘÁKA, LEOŠE JANÁČKA, FRANTIŠKA ŠKROUPA, ZDEŇKA FIBICHA, JOSEFA SUKA, OSKARA NEDBALA, JANA KUBELÍKA A KARLA HAŠLERA


1.11. 2016 od 18.00
 
Kostel Československé církve husitské, Pražská 352, Mnichovice 

 

neděle 2. října 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v říjnu 2016
neděle 2. října od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
Slavnostního zakončení Výstavy kreseb Pavla Bosmana 
 (Církev československá husitská)

neděle 2. října od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

neděle 9. října od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 16. října od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická)
 
neděle 23. října od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 30. října od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská) 

Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ! “  ( 2. Samuelova 22,3)
 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

pondělí 29. srpna 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v září 2016

pátek 2. září od 18:00
Vernisáž výstavy kreseb Pavla Bosmana  
s účastí autora, kreslený humor 
Výstavu můžete zhlédnout v časech setkání 
v Husově sboru, v úředních hodinách či po 
domluvě do 1.10.2016 
( fotografie z vernisáže zde )

sobota 3. září od 17:00
Setkání u táboráku v zahradě Husova sboru 
( fotografie z této akce zde )  

neděle 4. září od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
(Církev československá husitská)

neděle 4. září od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem, příležitost k modlitbě a ztišení 
s písněmi ekumenického výběru 

sobota 10. září od 9:00 do 12:00
Podzimní bazar oblečení 
oblečení pro všechny věkové kategorie 
z darů místních občanů za vlídné ceny  

neděle 11. září od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 18. září od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická)
 
neděle 25. září od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

úterý 27. září od 17:00
Slavnostní Bohoslužba na památku vzniku samostatného Československého státu 
pořádáná ve spolupráci s městem Mnichovice. Bohoslužbu za účasti duchovních církví Římskokatolické a Českobratrské evangelické bude sloužit pražský biskup CČSH Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D.
V rámci slavnosti zazní výběr z Biblických písní od A. Dvořáka v provedení solisty Jana Ericssona – zpěv, kterého bude doprovázet smyčcové kvarteto ve složení J. a D. Vlachovi, M. Klinecká a M. Ericsson. Dále vystoupí Dětský pěvecký sbor ZŠ T. G. Masaryka.
(Církev československá husitská)

„Jestliže pak budeme vyznávat hříchy své, věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti. “ 

( 1. Janova 1,9----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------
pondělí 1. srpna 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v srpnu 2016neděle 7. srpna od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
(Církev československá husitská)


neděle 7. srpna od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


neděle 14. srpna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 21. srpna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 28. srpna od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická
„Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“ 
( Římanům 8, 15-16) ----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

pátek 1. července 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červenci 2016neděle 3. července od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
(Církev československá husitská)


neděle 3. července od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


středa 6. července od 18:30 
Setkání u ohně v zahradě mnichovického Husova sboru 


neděle 10. července od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým 
a Jiřím Sedlákem 
 (Českobratrská církev evangelická)

neděle 17. červenc
Bohoslužba v Husově sboru se z důvodů dovolené nekoná 


neděle 24. července od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 31. července od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)„Jděte do celého světa a zvěstujte evangelium všemu stvoření.“  (Mar.16,15) 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------
pátek 3. června 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červnu 2016

neděle 5. června od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
(Církev československá husitská)

neděle 5. června od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

pátek 10. června od 18:00 do 22:00
Noc kostelů  

neděle 12. června od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

pátek 17. června od 19:00
Setkání Taizé
modlitby, písně a rozjímání v duchu 
ekumenické komunity ve francouzském Taizé

neděle 19. června od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická)
 
neděle 26. června od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)"Láska je trpělivá, láska je laskavá a nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá a  nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy a  není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá a všechno vydrží." (1 Kor. 13, 4-7)

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------
sobota 30. dubna 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v květnu 2016

neděle 1. května od 17:00
Bohoslužba slova s Petrem Wagnerem 
(Církev československá husitská)

neděle 1. května od 18:30 
Večerní program modliteb a chval 
s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

neděle 8. května od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

úterý 10. května od 17:00
Slavnostní Bohoslužba u příležitosti ukončení války - Thdr. David Tonzar,  
biskup přažské diecéze CČSH připravená ve spolupráci s městem Mnichovice 
(Církev československá husitská)

neděle 15. května od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická)

pátek 20. května od 19:00
Setkání Taizé
modlitby, písně a rozjímání v duchu 
ekumenické komunity ve francouzském Taizé


 neděle 22. května od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 29. května od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

úterý 31. května od 18:00
koncert Říčanského komorního orchestru, který provede skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho,  R. Wagnera, E. Griega; organizovaný za spolupráce města Mnichovice 

 


"Jsem ukřižován s Kristem; žiji tedy již ne já, ale žije ve mně Kristus."    (Ga 2,20)----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------